ลงทะเบียนนัดหมายการตรวจสุขภาพ
(กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วันก่อนรับบริการ)

กรุณาระบุข้อมูลของคุณ

  เพศ *

  ชื่อ - นามสกุล ผู้ต้องการรับบริการ *

  วัน/เดือน/ปีเกิด *

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

  อีเมล (กรุณาตรวจสอบตัวสะกดอีกครั้ง ก่อนกดยืนยัน)

  กรุณาเลือกโปรแกรมที่ต้องการตรวจ *

  วันที่ต้องการตรวจ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วันก่อนรับบริการ) *

  เวลาที่ต้องการตรวจ *

  หมายเหตุ 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน 2. ท่านสามารถนำใบรับเงินชั่วคราวที่ได้รับทางอีเมล มาขอใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่ แผนกการเงิน ชั้น 1 (ในวันที่มาใช้บริการเท่านั้น) 3. วันที่ไม่สามารถเลือกได้ หมายถึงวันที่ไม่มีแพทย์ด้านนั้นๆออกตรวจ / หรือคิวเต็มจำนวน

  Open

  Shopping cart0
  There are no products in the cart!
  Continue shopping
  0